ستاد اقامه نماز اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه

نماز را در اول وقت تعیین شده بجای آور و بخاطر فراغت از نماز شتاب مکن و به تأخیر مینداز ، بدان که همه اعمال تو بسته به نماز است .

برگزاري مراسم زيارت عاشورا در اداره كل هواشناسي استان كرمانشاهکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه