ساعت 44 : 6>   -
برگ نخستبرگ نخست
پیش بینی/ هشدارپیش بینی/ هشدارExpand پیش بینی/ هشدار
برونداد مدلWRFبرونداد مدلWRFExpand برونداد مدلWRF
تصاویر رادار غربتصاویر رادار غربExpand تصاویر رادار غرب
آمار کاربردی و روزانهآمار کاربردی و روزانهExpand آمار کاربردی و روزانه
واكاوي عناصر جویواكاوي عناصر جویExpand واكاوي عناصر جوی
نقشه هاي اقليمينقشه هاي اقليميExpand نقشه هاي اقليمي
فصل نامه زاگرسفصل نامه زاگرسExpand فصل نامه زاگرس
 

  
Skip Navigation Links
English
سامانه تهک کشاورزیسامانه تهک کشاورزیExpand سامانه تهک کشاورزی
روابط عمومیروابط عمومیExpand روابط عمومی
اخباراخبار
تماس با ماتماس با ماExpand تماس با ما
جغرافياي طبيعي استانجغرافياي طبيعي استان
جستجوی سایتجستجوی سایت
جستجوی گوگلجستجوی گوگل
گالری عکسگالری عکس
معرفی و چارت سازمانیمعرفی و چارت سازمانی
لینک ها و پرسش های متداوللینک ها و پرسش های متداول
تارنمای ایستگاه های غرب کشورتارنمای ایستگاه های غرب کشورExpand تارنمای ایستگاه های غرب کشور
تاریخچه هواشناسیتاریخچه هواشناسی
ستاد اقامه نمازستاد اقامه نماز
مناقصات و فراخوان هامناقصات و فراخوان هاExpand مناقصات و فراخوان ها
سامانه فیش حقوقیسامانه فیش حقوقی
پرسش های متداولپرسش های متداول


***سال نو ، " سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال " مبارك باد***

سامانه تهک کشاورزی استان کرمانشاه( توسعه هواشناسی کاربردی)

www.telegram.me/kermanshahtahak

توصیه های کاربردی در بخش کشاورزی

 «يكشنبه مورخ 96/1/6»

 

ازتاريخ96/1/6  لغايت96/1/8


پس از عبور سامانه بارشي :

1-مبارزه با جوندگان در تمام نقاط استان و نيز عمليات سم پاشي عليه علفهاي هرز در نقاط گرم استان مهيا ادامه يابد مضافا اينكه مبارزه با باريك برگهاي مزارع نخود پاييزه توصيه ميگردد

2-تداوم كشت چغندرقند و نخود ديم بهاره پس از مهيا شدن شرايط مزرعه توصيه شده كه لازم است به عمليات ضدعفوني بذورتوجه شود.

3-به كارشناسان توصيه ميشودضمن بازديد از اماكن زمستان گذران شناخته شده سن گندم مبادرت به تنظيم گزارش از وضعيت آفت نموده و نتيجه راجهت اتخاذتصميم لازم ارائه نمايند

4-سرويسها وبازبيني هاي لازم جهت ماشين آلات كشاورزي و دنباله بند هاي آن نظير سم پاشها بمنظور كسب آمادگي براي مبارزه با علفهاي هرز در آينده بسيار نزديك درنقاط  معتدل توصيه ميگردد.

5-بعلت احتمال وزش باد نسبت به بازبيني ومحكم كردن اتصالات و پوشش گلخانه هااقدام شود

6-شخم پاي درختان ميوه و دادن كودهاي آلي و شيميايي با توجه به نتيجه آناليز خاك توصيه ميشود.

7-شيلات: مديريت جيره غذايي با ا فزودن نمك بمنظورضدعفوني محيط توصيه ميگردد

8-استفاده از كودهاي ازته در مزارع آبي با اعمال تقسيط آن توصيه ميشود.

9-در مورد درختان مثمرمناطق معتدل و سردسير قبل از باز شدن جوانه ها  و با توجه به فرصت كم باقيمانده بخصوص در نقاط آلوده به شپشك و سپردارها سمپاشي زمستانه بصورت سموم برپايه گياهي بجاي پايه نفتي توصيه ميشود.