ساعت 33 : 7>   -
 

  
Skip Navigation Links


اطلاعیه شماره 29 پنج شنبه مورخ 03بهمن ماه 98 صادر گردید

تحلیل دما و بارش پاییز شهر کرمانشاه

1398/10/18

دی بلند مدت

دی 97

دی 98

10.3

متوسط بیشینه بلند مدت

10.8

متوسط بیشینه

12.5

متوسط بیشینه

1.4-

متوسط کمینه بلند مدت

0.4-

متوسط کمینه

1.9-

متوسط کمینه

تاریخ 1 دی ماه الی 17  دی

0.1

اختلاف دما دی 98 نسبت به 97

5.3

میانگین دمای دی 98

0.8

اختلاف دما دی 98 نسبت بلند مدت(30 ساله)

5.2

میانگین دمای دی 97

 

 

4.4

میانگین دمای دی بلند مدت(30 ساله)

مقدار بارندگی (فصل زمستان) از تاریخ 1 دی ماه الی  18دی

1.8

میانگین بارندگی روزانه فصل زمستان بلند مدت(30 ساله)

1.5

میانگین بارندگی روزانه فصل زمستان 97

06

میانگین بارندگی روزانه فصل زمستان 98

1.1-

مقایسه تغییرات بارندگی سال 98 نسبت به بلند مدت(30 ساله)

0.8-

مقایسه تغییرات بارندگی سال 98 نسبت به 97

10.8

جمع بارندگی فصل زمستان 98

24.7

جمع بارندگی فصل زمستان 97

اختلاف دما 98 نسبت به بلند مدت(30 ساله)

اختلاف دما سال98 نسبت به 97

میانگین دما

سال/فصل

بلند مدت(30 ساله)

سال 97

سال 98

0.5-

0.6-

17.0

17.0

16.5

بهار

0.4

0.6-

26.9

27.8

27.3

تابستان

0.0

0.8-

12.5

13.3

12.5

پاییز

تاریخ 1 فروردین ماه الی 17 دی

15.8

میانگین دمای سال 97

15.4

میانگین دمای سال 98

 

 

15.2

میانگین دمای  بلند مدت(30 ساله)

0.2

اختلاف دما سال 98 نسبت بلند مدت(30 ساله)

0.5-

اختلاف دما سال 98 نسبت به 97

جمع بارندگی 1 مهر ماه الی 18 دی

194.8

جمع بارندگی سال 98

276.2

جمع بارندگی سال 97

م    

 

 

 


تاریخ آخرین ویرایش این صفحه : ۸:۴:۰ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸


 

 

تلفن گويا:

34211616

فاكس برگردان:

34211515

 

.:: کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره هواشناسی استان کرمانشاه می باشد ::.

طراح و برنامه نویس : شهاب بیابانی