هشدار سطح زرد شماره 06 روز چهارشنبه مورخ 1403/03/09
توصیف وضعیت جوی: موجی کم رطوبت در روزهای جمعه و شنبه، سبب تشدید وزش باد و تشکیل توفان هایی از گردوخاک در منطقه می شود. احتمال این که غبار حاصل از این توفان ها، طی ساعاتی از اواخر روز جمعه تا ظهر شنبه، جو استان را بویژه در مناطق غربی غبارآلود نماید؛ دور از انتظار نمی‌باشد. همچنین، متوسط دمای هوا که تا روز شنبه و در اغلب نقاط، نسبتاً محسوس افزایش می‌یابد؛ در روزهای یکشنبه و دوشنبه موقتاً کاهش خواهد یافت.
مخاطرات:
الف) افزایش دمای هوا
شروع: پنجشنبه 1403/03/10
پایان: شنبه 1403/03/12
منطقه اثر: عمدتاً نواحی گرمسیری
ب) غبار
شروع: اواخر جمعه 1403/03/11
پایان: ظهر شنبه 1403/03/12
منطقه اثر: عمدتاً نیمه غربی و نواحی مرزی

اثر مخاطرات: افزایش مصرف آب و برق، کاهش کیفیت هوا و میدان دید
توصیه ‏ها: مدیریت مصرف آب و برق، اجتناب از قرار گرفتن در فضای باز برای کلیه گروه های سنی بویژه بیماران قلبی ریوی و سالمندان، پیشگیری از خسارات احتمالی به تاسیسات حساس به گردو خاک، هشدار به موقع از طریق رسانه‌های محلی و سایر اقدامات پیشگیرانه.

زمان بروزرسانی: چهارشنبه 1403/03/09


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه