• سینوپتیک
  • فرودگاهی و جو بالا
  • کشاورزی
  • اقلیم شناسی
  • باران سنجی
  • سایر ایستگاه های هواشناسیایستگاه هواشناسی فرودگاهی و جو بالا

ایستگاه هواشناسی فرودگاهی

ایستگاه هواشناسی که داخل محوطه فرودگاه قرار داشته و دیدبانی های ویژه عملیات هوانوردی را در قالب گزارش های معمول مورد نیاز یک و یا نیم ساعته و همچنین گزارش های ویژه هنگام تغییرات جوی خاص (SPECIAL) استفاده در عملیات پرواز را تهیه و مخابره می نمایند.

ايستگاه جو بالا

ايستگاههاي كاوش جو يا جو بالا در هر شبانه روز 2 مرتبه بالنهاي بزرگي را از گاز هيدروژن پر نموده و دستگاهي بنام راديو سوند را بدان وصل مي نمايند تا آن را به سطوح فوقاني جو حمل نمايد و مشخصات لايه - هاي جو را از قبيل درجه حرارت ، رطوبت ، فشار ارتفاع ژئوپتانسيل متر ، سمت و سرعت باد و . . . . دقيقه به دقيقه تا ارتفاع حدود 20 الي 25 كيلومترگزارش نمايد که این داده ها جهـــت امر پيش بيني و تامين سلامت و امنيت پرواز استفاده شايان مي شود .


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه