(تصاویر ماهواره هواشناسی)


تصویر(طیف مادون قرمز)ماهواره هواشناسی ،
بر گرفته از سایت allmetsat


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه