راهنمای نقشه :
رنگ نمایش داده شده بیانگر زمان سپری شده از وقوع رعدو برق بر حسب دقیقه می باشد.
- جهت بزرگ نمایی بر روی نقطه مورد نظر دبل کلیک نمایید.
- جهت کوچک نمایی با گرفتن دکمه Shift بر روی نقطه مورد نظر دبل کلیک نمایید.

- نمایش بر خط رعد و برق بر گرفته از سایت http://en.blitzortung.orgکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه