• سینوپتیک
  • فرودگاهی و جو بالا
  • کشاورزی
  • اقلیم شناسی
  • باران سنجی
  • سایر ایستگاه های هواشناسی


ایستگاه رادار هواشناسی

ایستگاه ای است که به وسیله رادار وضعیت هوا را دیدبانی کرده و اطلاعات خاصی درباره ناحیه تحت پوشش و نوع و پدیده های وابسته به بارش را فراهم می کند. این ایستگاه ها همچنین می توانند درباره ساختار قائم ابرها اطلاعات ویژه ای به ما دهند. اطلاعات بدست آمده از ایستگاه های رادار برای مقاصد کاربردی در هواشناسی همدیدی، پیش بینی و صدور اخطاریه ها برای پدیده های مخرب جوی، مانند چرخندهای حاره ای و بارش سیلابی به کار رفته و در امور مربوط به ناوبری هوایی، آبشناسی، پردازش و تحلیل عددی داده ها و امور تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد.

ایستگاه های تابش سنجی

ایستگاه های هستند که دیدبانی تابش خورشیدی و زمینی را انجام می دهند، علاوه بر آن برخی از کمیت های تابشی خاص نظیر روشنایی روز و تابش فرابنفش را اندازه گیری می کنند. طبق تقسیم بندی سازمان هواشناسی جهانی ایستگاه های تابش سنجی به دو دسته تقسیم می شوند:
• ایستگاه های تابش سنجی اصلی
ایستگاهی است که وظیفه آن دیدبانی تابش در محدوده طیف اپتیکی(100 تا 350،000 نانومتر) است و دست کم، تابش جهانی(مجموع تابش مستقیم و تابش آسمان)، تابش آسمان(تابش پراکنده خورشید)، مدت ساعت آفتابی و بطور منظم تابش مستقیم خورشیدی را پیوسته اندازه گیری می کند.
• ایستگاه های تابش سنجی معمولی
ایستگاهی است که فقط میزان تابش جهانی(محدوده 300 تا 3000 نانومتر) و مدت ساعت آفتابی را پیوسته اندازه گیری می کند.

ایستگاه های هواشناسی جاده ای

ایستگاهی است که به منظور بالا بردن کیفیت ترابری عمومی و ایمنی بیشتر جاده های مواصلاتی تاسیس می شود. از آنجایی که وضعیت هوا، نزولات جوی و دید افقی که همگی از متغییر های هواشناسی می باشند، می توانند تاثیرات نامطلوبی روی حمل و نقل جاده ای داشته باشند، گزارش به موقع اطلاعات آب و هوایی از وضع جاده ها برای مدیران شبکه جاده ای هر کشور می تواند بسیار مفید بوده، آنها را در ارائه خدمات بهینه یاری نماید.
در یک ایستگاه هواشناسی جاده ای علاوه بر متغییرهای سنتی هواشناسی(سمت و سرعت باد، دما و رطوبت هوا، فشار جو و تابش جهانی) متغییرهای خاص مربوط به وضع جاده نظیر دمای فعال کف جاده( جهت اندازه گیری دمای یخ زدگی مایع روی سطح زمین)، دمای غیر فعال کف جاده(جهت تشخیص شرایط جاده و دمای زیر سطح جاده) و وضعیت هوای حال حاضر(برای تشخیص دید افقی، نوع بارش و پدیده های جوی) استفاده می شود.کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه