بیانیه توافق نامه سطح خدمات

مقدمه
بطور کلی توافق نامه سطح خدمات Service Level Agreement یک قرارداد تضمین کیفیت خدمات دو جانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده است. با عنایت به توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی و اهمیت کیفیت و پایداری آن برای دستگاههای اجرایی لزوم بهره گیری و تدوین استانداردهای کیفی برای E- Service ها خدمات الکترونیکی) ضروری خواهد بود.

 هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که حداقل سطوح کیفیت خدمات هواشناسی کرمانشاه (خدمات جدول پیوست آمده در ذیل) و حق خدمت گیرندگان (ارباب رجوع) در صورت عدم دستیابی به سطوح خدمات را تعیین می نماید.

 تعاریف

خدمت دهنده: هواشناسی کرمانشاه

خدمت گیرنده: ارباب رجوع / شهروندان / متقاضی خدمت

سایت یا تارنما: مجموعه فرم ها و خدمات الکترونیکی بهمراه لینک سامانه های معرفی شده است که برای ارائه خدمات به خدمت گیرنده بر روی سایت یا تارنمای هواشناسی کرمانشاه به نشانی kermanshahmet.ir و زیر مجموعه های آن قرار دارد.

دوره زمانی: یکسال شمسی با فرض هر ماه ۳۰ روز است.

ساعات کار مؤثر: ۲۴ ساعت کاری در یک شبانه روز

قطعی خدمت: قطع خدمت توافق شده از سمت سایت یا تارنمای سازمان هواشناسی کشور یا تارنمای هواشناسی
استان
رسید خرابی: اعلام وصول خرابی، گزارش خرابی و یا کاهش سطح کیفیت خدمات که از طرف خدمت گیرنده اعلام می شود.

 مسئولیت

این بخش، قوانین و مقرراتی را که به هواشناسی کرمانشاه اجازه می‏دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند می‏کند. همچنین به صورت شفاف بیان می‏شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.  بر اساس آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوب شورایعالی اداری به شماره ۹۳/۷۷۴۰ /۲۰۶ مورخ 10/ ۶ / 93 تمامی دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی نمودن خدمات دستگاه و ارائه آن ازطریق درگاه، دفاتر پیشخوان و یا سایر طرق اقدام نمایند.  بر اساس بند پ ماده ۶۷ برنامه پنج ساله ششم کشور دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی نمودن فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

 هواشناسی کرمانشاه مجوز ایجاد و اجرای سیاستهای خدمات الکترونیکی طی سال ۹۷ برای را براساس مکاتبه شماره ۹۳۸۱ رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور اخذ نموده است.


تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

خدمت گیرنده مکلف است مدارک خود را بسته به نوع درخواست تنها از طریق سایت یا به شکل حضوری به این دستگاه ارائه نماید. موادی که تایید آن وابسته به مهر اداری می‏باشد جهت انجام خدمت باید حضوراً به اداره کل هواشناسی کرمانشاه مراجعه گردد. هزینه های ارائه خدمات بصورت رسمی از سوی دستگاههای ذیصالح تعیین و بسته به ارائه الکترونیکی یا غیر الکترونیکی خدمت از طریق این اداره کل یا سایت مربوطه اعلام خواهد شد.   فناوری اطلاعات هواشناسی کرمانشاه راساً یا از طریق شرکت پشتیبان سایت اداره کل هواشناسی استان موظف است ۷۲ ساعت قبل اجرای قطعی های برنامه ریزی شده و عدم ارائه خدمات، موضوع را از طریق پرتال یا وبسایت اطلاع رسانی نماید.

 شناسنامه خدمات، فرآیند و نحوه اخذ خدمات، فرم های مرتبط و مسؤل تایید کننده هر خدمت از طریق منوهای لیست خدمات، میز خدمت سازمانی و استانی در سایت اطلاع رسانی شده است.  تارنمای هواشناسی کرمانشاه امکان ثبت و پیگیری درخواست های انتقادات، پیشنهادات، شکایات را برای خدمت گیرنده در قالب خدمات الکترونیکی فراهم نموده است. در قسمت «ارتباط با ما» اطلاعات تماس کلیه واحدهای ذیربط هواشناسی مرکز استان و ایستگاه های استان جهت رفاه حال خدمت گیرندگان قرار داده شده است. به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به خدمت گیرنده اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد. تارنمای هواشناسی کرمانشاه بر مبنای پایداری زیر ساخت های ارتباطی بصورت تمام وقت در دسترس خدمت گیرندگان بوده و در صورت بروز هر گونه اشکال و نقص فنی، به خدمت گیرنده اطلاع رسانی می گردد . تارنمای هواشناسی استان بصورت تمام وقت و در هفت روز هفته در دسترس خدمت گیرندگان محترم بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ 29/ ۱۲ / 1403  و تحت امضای مدیر کل هواشناسی کرمانشاه اعتبار دارد. در پایان دوره زمانی یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

 خاتمه توافقنامه

خدمت دهنده نباید هیچ تبعیضی را در مورد خدمات مشابه در شرایط مساوی بین سرویس گیرندگان در توافقنامه سطح خدمت قائل شود. هرگونه توافق اضافه بر شرایط مندرج در توافق نامه سطح خدمت بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده با رعایت شرایط رقابتی و حقوقی بلامانع است. در شرایط اختلاف بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده، دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان هواشناسی کشور مرجع داوری حل اختلاف خواهد بود.تاریخ آخرین ویرایش : ۱۱:۴۳:۱۶ ۱۴۰۳/۲/۲۷


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه