با توجه به تغییر الگو های جوی کاربران محترم لازم است به آخرین تغییرات از طریق مراجعه به پیش بینی چند روزه توجه داشته باشند.

تاریخ آخرین ویرایش : ۱۲:۱۹:۵۳ ۱۴۰۳/۴/۲


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه