هشدار سطح زرد شماره 11 روز دوشنبه مورخ 1403/04/11
توصیف وضعیت جوی: موجی کم رطوبت از عصر امروز (دوشنبه) تا روز چهارشنبه جو استان را تحت تاثیر خواهد داشت. این موج که سبب تشدید نسبی بادهای غربی در منطقه می‌شود؛ علاوه بر رشد ابر و کاهش نسبی دمای هوا، ممکن است در بعضی ساعات، هوای استان را بخصوص در نواحی مرزی غبارآلود نماید. این احتمال در اوایل وقت فردا و مهمتر، در ساعاتی از اواخر وقت فردا تا ظهر چهارشنبه بیشتر به نظر می‌رسد.

مخاطرات: نفوذ غبار
شروع: اوایل سه شنبه 1403/04/12
پایان: اواسط چهارشنبه 1403/04/13
اثر مخاطرات: کاهش کیفیت هوا و میدان دید
منطقه اثر: عمدتاً نیمه غربی و نواحی مرزی

توصیه ‏ها: اجتناب از قرار گرفتن در فضای باز برای کلیه گروه‌های سنی بویژه بیماران قلبی ریوی و سالمندان، پیشگیری از خسارات احتمالی به تاسیسات حساس به گردوخاک، هشدار به موقع از طریق رسانه‌های محلی و سایر اقدامات پیشگیرانه.
زمان بروز رسانی: دوشنبه 1403/04/11


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه